Arbeidet med rehabiliteringen av våre rør har dessverre avvik. Det er derfor nødvendig med supplerende arbeider for at rehabiliteringen skal godkjennes i tråd med kontrakt. Dette vil medføre nye stenginger av vannet – viser her til framdriftsplanen.  

Stengingen av vann vil denne gangen ikke være så omfattende som forrige gang og kun skje mellom kl. 07:30 – 20:00 på dagtid fra mandag til torsdag. Det vil bli allikevel bli satt opp toaletter eller toalett i leilighet der behovet for dette er til stede.

Når det gjelder spesielle behov så bes disse meddelt til kontaktpersonene for den enkelte blokk, direkte til BTS ved Anne-Beate Vonheim eller prosjektleder Stig Are Tangenes ved teknisk avdeling, VBBL. Direkte informasjon til den enkelte beboer vil skje snart og vil ivaretas av BTS.

Se framdriftsplan