Disse er forankret i Plan og Bygningslovens bestemmelser. Retningslinjene er ikke fullstendige for alle typer ombygginger og styret vil komme tilbake med mer info på et senere tidspunkt.

 

Gjeldende krav vil også bli innarbeidet i en revisjon av vedtektene, som vil bli lagt fram for generalforsamlingen 2019.

 

Retningslinjer - bærende konstruksjoner