Info blokk 2 (oppgang A) 

Info blokk 3 (oppgang D)

Info blokk 4 (oppgang D)