Styret har, med bakgrunn i vedtak på generalforsamling og tilhørende prøvevotering, besluttet å åpne for grilling på balkongene med hhv elektrisk og gassgrill (ikke kullgrill).

Alle som ønsker å grille oppfordres til å ta hensyn til naboer, spesielt med tanke på sjenerende lukt og grillos. Tenk over hvor du har plassert grillen og vindretning i forhold til naboer.

Les mer