Farlig avfall og småelektronikk på avveie er et alvorlig miljøproblem. Det er også en brannrisiko i avfallsbeholderne dersom dette kastes feil. Miljøbilen tar imot dette gratis fra alle privatpersoner (slik som på Solgård Avfallsplass og Vestby Gjenvinningsstasjon).  

Velg hvilke plasser du vil ha gratis sms-varsel på her www.movar.no/miljøbilen 

 

Les mer