Denne høsten vil det bli gjennomført en enklere dugnad uten bevertning. Dette vil bli kompensert med en større dugnad med bevertning og sosialt samvær når våren kommer.

Feiing og fjerning av løv vil bli gjort av Gartnerfirmaet Kolsrud, som har ansvar for våre grønne uteanlegg.

Arbeidsoppgaver som ønskes utført er:

- Foretas opprydding i kjeller område.

- Rengjøre og ta inn våre hagemøbler.

- Ta opp fotristene ute og rengjør også her.

Våre kjellere (fellesområder) blir brukt som lagerplass av enkelte. Dette er det ikke anledning til. Andelseiere som gjør dette må derfor fjerne sine eiendeler før oppryddingen, da disse ellers vil bli kastet.

Det vil bli satt ut 1 stk container ved styrebod for kasting av avfall fra dugnaden. Det vil også bli gitt mulighet for den enkelte å bruke denne for å bli kvitt avfall etter dugnad.

 

Kontaktpersoner for dugnaden i Blokk 2 vil være:

 - Jorun Ann Rydland: Tlf 958 60 628

 - Mette Breivik: Tlf 976 88 098

Kontaktpersoner for dugnaden i Blokk 3 vil være:

 - Roald Engman: Tlf 957 78 644

 - Janne Elisabeth Halvorsrød: Tlf 924 27 797

Kontaktpersoner for dugnaden i Blokk 4 vil være:

 - Endre Skolt: Tlf 406 47 414

 - Joachim Messelt: Tlf 980 15 565