Arbeidene i blokk 3B, C og D er ferdig. Vann og avløp kan brukes som vanlig. Når det gjelder oppgang A, så er det også her åpnet for bruk av vann og avløp. Her vil det  imidlertid være nødvendig å bruke en dag etter ferdigstillelse i blokk 2 og 4 i uke 18. Vil komme tilbake med mer informasjon senere.