For å få ferdigstilt siste del av rørfornyingen blir vi dessverre nødt til å stenge vannet i noen leiligheter/oppganger også i ukene 50 og 51. Se fremdriftsplan under: 

 

Uke 50, 10-13 desember. Blokk Nr 3

Her blir oppgang A stengt fra mandag – torsdag, men de gir beskjed så fort det er mulighet for å åpne opp for bruk. Her trenger vi tilgang til begge kjellerleiligheter og leiligheter (begge sider) i 4 etg.

Vi trenger også tilgang til kjellerleilighet i oppgang B, venstre side. (Oppgang B, C og D kan bruke vann/avløp som vanlig)

 

Uke 51, 17 og 18 desember. Blokk Nr 2

Leilighetene i 3. og 4 etg , B oppgang blir stengt mandag og tirsdag, her trenger vi tilgang til begge leilighetene i 3 etg.

Vi trenger også tilgang til kjellerleiligheten i A oppgang venstre side.