Fornyingen av bunnledningen for BLOKK 2 ble helt ferdig denne uken. Dermed vil vann og avløp være åpent for denne blokken neste uke (UKE 41). 
Spre ordet!

Bunnledningen under blokk 4 er ikke ferdig, så arbeider vil pågå som planlagt også neste uke. 
For BLOKK 4 kan vann og avløp derfor IKKE benyttes uke 41.